Çocuk ve Ergen Danışmanlığında Kullanılan Terapi Teknikleri


Şema Terapi

Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik rahatsızlıklar için tasarlanmış, bilişsel, davranışçı, kişiler-arası ve yaşantısal teknikleri birleştiren bütünleştirici bir psikoterapi türüdür.


EMDR Terapisi

Bir kişi için küçük ya da büyük ölçekte “travma” niteliği taşıyan bir olay ortaya çıktığında ve bu olay yeterince ele alınıp işlenmediğinde, ortaya çıkış anındaki resimleri, sesleri, duyguları ve düşünceleriyle sinir siteminin içine kilitlenebilir. Bu kilitlenme genellikle beynin sağ yarıküresinde gerçekleşir. Kişinin, yaşadığı travmayla ilgili olarak kendini rahatlatmak amacıyla genellikle, mantık ağırlıklı açıklamalar bulduğu düşünülür. Örneğin, “Benim suçum değildi” gibi”. Bu tip açıklamalar da beynin sol tarafında gerçekleşir. Ancak bu açıklamalar kişinin duyduğu rahatsızlığı yok etmeye yetmez. Tüm bu yaşantılara hayaller ve gerçek olaya bağlı gibi düşünülen görüntüler eklenebilir.

EMDR çalışması sırasında kişiden, yaşadığı travma ile ilgili bir görüntü oluşturması, bu görüntüyü aklında tutması, bu görüntüyle ilgili bir olumsuz ve bir de olumlu düşünce üretmesi, olayla ilgili duygularına ve beden tepkilerine dikkat etmesi istenir. Kişi, bu yönergeleri yerine getirirken, beynin sağ ve sol taraflarını aynı anda çalıştırmayı amaçlayan bazı uygulamalar yapılır; örneğin kişiden terapistin parmaklarını izleyerek gözlerini sağa sola oynatması istenir. Sağ ve sol yarıküreyi uyaracak başka yollar da vardır. Kişinin dönüşümlü olarak ellerine dokunmak gibi. EMDR Terapisi sırasında, kişinin bilinci tamamen yerindedir ve bütün işi beyni yapmaktadır. Bu süreç sırasında doğru veya yanlış yoktur, kişinin zihninde oluşan her şeyin doğru olduğu düşünülür.

EMDR çalışmalarının sonucunda, kişinin travmatik olayı hatırladığı, ancak o olayı hatırladığında oluşan olumsuz duygulardan kurtulduğu görülür. EMDR, uygulamaları genellikle 1-3 görüşme sürmektedir ve başarı oranı, araştırmalarla da doğrulanmış olarak hayli yüksektir.


Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi:

Çözüm odaklı terapi ‘sorun’a odaklanan geleneksel terapi yöntemlerinin aksine, ‘çözüm’e odaklanan yaratıcı ve postmodern bir yaklaşımdır. Kolayca öğrenilebilen, etkin ve kısa sürede sonuç veren bu yaklaşım yeni olmasına rağmen hızla yaygınlaşmıştır.

Steve De Shazer ve Insoo Kim Berg’in yaratıcı yaklaşımları ile doğan bu yöntemin özünde şunlar yatar:

  • Her bireyin çözüm yolu farklıdır.
  • Terapi hedefini yalnızca danışan belirleyebilir.
  • Terapide danışanın eksikliklerinden çok kaynakları aranır.
  • Geçmişle problem arasında bağlantı yoktur. Geçmişe değil geleceğe odaklanılır.
  • İyi sonuç veren hiçbir şey değiştirilmez.
  • Yapılanlar işe yaramıyor ise tekrar denenmez. Yeni bir yol aranır.
  • Terapiler olumlu bir havada geçer.
  • Her seansta ilerlemelerin altı çizilir.
  • Her seansın hedefi bir sonraki adımdır.
  • Değişim küçük bir hareketle başlar ve çığ gibi büyür. 

Aile Terapisi

Aile terapisi, yaşanan sorun veya sorunlara, aile üyelerinin etkisi olduğunda veya sorunun aşılması için üyelerinin de desteğine ihtiyaç duyulduğunda, terapist aileyi bir araya getirir. Aile terapisi gerektiren problemlere örnek olarak, aile içindeki ikili ilişki güçlükleri, sorumlulukların paylaşımına ilişkin problemler ya da sadece bir üyenin yaşadığı problemin ailenin diğer üyelerini de etkilemesi (panik atak, hayvan fobisi, öfke kontrolü vb.) gibi durumlar gösterilebilir.

Call Now ButtonHEMEN ARA!